Nebel heißt rückwarts Leben

• 5. Januar 2019 • 1 Kommentar

Ich bin dann mal weg…

• 20. August 2018 • Schreibe einen Kommentar

Thank You for 2017

• 31. Dezember 2017 • Schreibe einen Kommentar

How to see things

• 8. September 2017 • Schreibe einen Kommentar

Danke, Danke, Danke!

• 4. Februar 2017 • 4 Kommentare

Enter & Exit

• 4. Januar 2016 • 6 Kommentare

World Gratitude Day

• 21. September 2015 • 3 Kommentare